Historia sukcesu SaaS

TKH Security

Rewitalizacja przestarzałej strony internetowej w globalną, zorientowaną na użytkownika platformę, zwiększającą jej obecność online i możliwości biznesowe.

api
cms
front-end

O TKH Security

TKH Security wyróżnia się na rynku rozwiązań technologicznych, oferując szereg produktów i usług w celu zwiększenia bezpieczeństwa, optymalizacji zarządzania aktywami i obiektami oraz uproszczenia zarządzania parkingami. Firma szczyci się swoim zaangażowaniem w jakość i cyberbezpieczeństwo, upewniając się, że każde rozwiązanie przekracza standardy branżowe. Dzięki silnej globalnej obecności, rozwiązania TKH Security zostały wdrożone w ponad 80 krajach, przy wsparciu 12 biur na całym świecie.

rocksplaceholder-video
placeholder-videoplaceholder-video

Oś czasu

600 godzin pracy od uruchomienia projektu do jego ostatecznego wydania

uruchomienie projektu

Czerwiec 2023 r.

Rozwój

Czerwiec 2023 – Grudzień 2023 r.

Uruchomienie i bieżące wsparcie

Grudzień 2023 –Do teraz

Zakres projektu

Nasz klient stanął przed wyzwaniem wykroczenia poza swój lokalny sukces i ustanowienia prawdziwie globalnej obecności online. Zadanie było ambitne: przekształcić istniejącą stronę internetową w globalną platformę, która mogłaby obsługiwać różne oddziały firmy w różnych krajach.

Rozumiejąc złożoność tego przedsięwzięcia, klient uznał potrzebę kompleksowego przeglądu. Ich obecna witryna była wizualnie i funkcjonalnie przestarzała, nie odzwierciedlając wielkości i pozycji firmy w branży. Celem było stworzenie strony internetowej, która byłaby estetyczna i zdolna do zaspokojenia różnorodnych zainteresowań i potrzeb rynków międzynarodowych. Obejmowało to wdrożenie wielu wersji językowych, aby zapewnić dostępność i trafność w różnych regionach, zaczynając od pięciu kluczowych języków.

Nasza rola w tej transformacyjnej podróży koncentrowała się na technicznym wdrożeniu WordPressa, zapewniając, że zaktualizowana platforma będzie efektowna wizualnie i będzie skuteczniej komunikować wartości i ofertę firmy.

Realizacja techniczna i rozwój niestandardowy

Sedno projektu skupiało się wokół niestandardowego rozwoju WordPress, dostosowanego specjalnie do potrzeb klienta i zawiłości dostarczonego projektu. Wiązało się to z przekształceniem projektu we w pełni funkcjonalną i responsywną stronę internetową, ściśle zgodną z wizją estetyczną i określonymi wymaganiami operacyjnymi.

Doradztwo strategiczne i optymalizacja

Zapewniliśmy fachowe doradztwo w zakresie wyboru rozwiązań i strategii optymalizacji. Obejmowało to identyfikację najbardziej efektywnych ścieżek wdrożenia, doradztwo w zakresie układu treści w celu zwiększenia zaangażowania użytkowników oraz wdrożenie najlepszych praktyk SEO w celu uzyskania maksymalnej widoczności. Ponadto zakres projektu obejmował pomoc w tworzeniu i optymalizacji treści, oferowanie wsparcia w zakresie wypełniania treścią oraz doradztwo w zakresie strategicznego kierunku przyszłego rozwoju.


Wspólny proces projektowania

Proces projektowania był iteracyjny i wysoce oparty na współpracy, obejmujący ciągłe konsultacje z naszym zespołem. Ta synergia pozwoliła na integrację innowacyjnych pomysłów, takich jak włączenie aktualizacji wiadomości i historii klientów do układu strony. Ścisła współpraca między zespołami projektowymi, programistycznymi i odkrywczymi miała kluczowe znaczenie dla osiągnięcia spójnego i zorientowanego na użytkownika produktu końcowego.

Skalowalność i wydajność

Nowa strona internetowa musiała być przygotowana na przyszły rozwój. Osiągnęliśmy to poprzez zbudowanie witryny z myślą o skalowalności, wykorzystując komponenty wielokrotnego użytku, które pozwalają na łatwą rozbudowę i adaptację. Położyliśmy nacisk na stworzenie lekkiej i szybkiej strony internetowej, zapewniającej optymalne wrażenia użytkownika na wszystkich urządzeniach i prędkościach połączenia.

Rozwój

Wyzwania i rozwiązania

 • 01.

  Udział w fazie projektowania i organizacji treści

  Nasze zaangażowanie od wczesnych etapów procesu projektowania pozwoliło nam skutecznie kierować układem treści. Ścisła współpraca z zespołem projektowym zagwarantowała, że treść była nie tylko dobrze zorganizowana, ale także dopasowana do wizualnej narracji witryny.

 • 02.

  Zaspokajanie globalnych potrzeb

  Ponieważ strona internetowa musiała współgrać z różnymi regionami, wdrożyliśmy strategię, która obejmowała szeroko zakrojone badania i konsultacje z przedstawicielami regionów. W ten sposób treść, projekt i funkcjonalność były odpowiednie i dostępne dla wszystkich docelowych odbiorców, skutecznie odnosząc się do tematu globalności.

 • 03.

  Integracja obszaru rekrutacji

  Integracja sekcji rekrutacyjnej z działem HR wymagała opracowania niestandardowej integracji, która pobiera oferty pracy do WordPressa z systemu rekrutacyjnego klienta. Ta dwukierunkowa integracja usprawniła proces, umożliwiając witrynie zawsze wyświetlanie aktualnych ofert pracy, zwiększając komfort rekrutacji.

 • 04.

  customowe rozszerzenie wordpress

  Opracowaliśmy customowe rozszerzenie WordPress, które okazało się przełomem w rozszerzaniu możliwości platformy. Byliśmy w stanie zwiększyć i rozszerzyć natywne funkcje WordPressa, skutecznie wzmacniając witrynę o ulepszone funkcje dostosowane do unikalnych wymagań klienta.

 • 05.

  scalanie wierszy

  Nasz proces rozwoju obejmował integrację szerokiej gamy zaawansowanych funkcji frontendowych, skutecznie podnosząc możliwości platformy na nowy poziom. Dzięki skrupulatnemu projektowi i wdrożeniu dodaliśmy wiele dodatkowych funkcji, które nie tylko poprawiają wrażenia użytkownika, ale także rozszerzają ogólny zakres systemu.

 • 06.

  Obsługa wielu języków

  Aby strona była dostępna dla globalnej publiczności od samego początku, wykorzystaliśmy wtyczkę obsługiwaną przez DeepL do tłumaczenia językowego, tworząc automatyczne wielojęzyczne wersje strony. Zaczynając od pięciu kluczowych języków, podejście to pozwoliło nam efektywnie zarządzać i aktualizować treści specyficzne dla danego języka, czyniąc stronę prawdziwie międzynarodową.

 • 07.

  Napięte terminy i iteracyjna realizacja

  Przyjęliśmy iteracyjne podejście do rozwoju, realizując projekt etapami. Pozwoliło nam to skutecznie zarządzać obciążeniem pracą, wprowadzać ciągłe ulepszenia i zapewnić, że każdej sekcji witryny poświęcono odpowiednią uwagę. Pomimo ograniczeń czasowych, metoda ta ułatwiła terminową dostawę bez uszczerbku dla jakości.

Podsumowanie

Usprawnienia biznesowe

Elastyczne i skalowalne zarządzanie treścią

Elastyczny, skalowalny kreator zapewnił klientowi prawdziwą własność jego cyfrowej obecności. Mogą teraz bez wysiłku edytować witrynę, dodając nowe historie klientów, aktualizacje wiadomości i dodatkowe sekcje w miarę rozwoju ich działalności. Ta możliwość była odejściem od poprzedniej, bardziej sztywnej, zagraconej i ograniczającej struktury, oferując czyste pole do rozwoju i ekspansji.

Innowacje w zakresie HR i rekrutacji


Niestandardowa integracja z platformą biura HR automatyzuje import ofert pracy bezpośrednio do witryny. Eliminuje to potrzebę ręcznego zarządzania treścią przez dział HR, umożliwiając automatyczne tworzenie i publikowanie ofert pracy. Co więcej, aplikacje przesłane za pośrednictwem strony internetowej są bezpośrednio wprowadzane do systemu HR, omijając potrzebę konwencjonalnych formularzy kontaktowych i zachowując zgodność z RODO i standardami ochrony danych.

Globalny zasięg i wielojęzyczna dostępność

Wdrożenie WPML i naszej niestandardowej wtyczki miało kluczowe znaczenie dla globalnego i wielojęzycznego charakteru działalności klienta. Taka konfiguracja ułatwiła tworzenie treści w wielu językach i zwiększyła organiczne SEO na różnych rynkach. Dodatkowo, niestandardowa funkcja geolokalizacji poprawiła komfort użytkowania, sugerując lokalną wersję językową witryny w oparciu o lokalizację użytkownika.

Bezpieczny i uproszczony dostęp

Integracja z systemem pojedynczego logowania (SSO) usprawniła dostęp administracyjny do strony internetowej. Umożliwiła ona administratorom firmy logowanie się przy użyciu ich kont firmowych, upraszczając proces logowania przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Wynik

Nasza współpraca z klientem przekroczyła typowe granice profesjonalnego zaangażowania, przekształcając się w głębokie i trwałe partnerstwo. Przekształciła się ona w ciągły dialog, ułatwiony przez dedykowany kanał na Slacku, gdzie prowadzimy cotygodniowe rozmowy. Zapewniamy klientowi regularne aktualizacje, sesje burzy mózgów, dyskusje na temat strategii, a od czasu do czasu po prostu nadrabiamy zaległości w najnowszych wiadomościach.

Od momentu uruchomienia strona internetowa wykazała się wyjątkową wydajnością, służąc jako kluczowy element narracji firmy i skutecznie napędzając jej rozwój. Z jej pomocą zespół klienta usprawnił pracę nad treścią, osiągając nowe wyżyny i poszerzając swoje horyzonty. Witryna jest skalowalna, edytowalna i adaptowalna, co ma kluczowe znaczenie w szybko zmieniającym się świecie obecności cyfrowej.