FOOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Realizuje projekt współfinansowany z funduszy europejskich pt:

„Otwarcie nowych rynków eksportu szansą na rozwój przedsiębiorstwa mimo negatywnych skutków Brexitu”

Celem projektu jest otwarcie się na nowe rynki eksportu usług IT, pozyskanie nowych klientów oraz zminimalizowanie negatywnych skutków Brexitu, których doświadczyło przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie projektu: 39 951,00 EUR