FOOZ Sp.zo.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdrowa praca się opłaca”.

Cele projektu:

Projekt ma na celu wdrożenie w Fooz Sp.zo.o. programu eliminującego zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy z uwzględnieniem działań szkoleniowych.

Poprzez modernizację i doposażenie stanowisk pracy oraz zapewnienie szkoleń z ergonomii pracy,zminimalizowane zostaną zdrowotne czynniki ryzyka,które mogą powodować u pracowników dolegliwości wpostaci m.in.bólów pleców, drętwienia nóg, bólów głowy, problemów z krążeniem czy narządem wzroku.

Projekt pomoże również zapobiegać chorobom zawodowym np. zespołowi cieśni nadgarstka

 

Dofinansowanie projektu:

Dofinansowanie projektu z UE: ​55 697,31 PLN

Całkowita kwota projektu: 65 526,25 PLN

Projekt realizowany i dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)