GZM

Od danych do dynamiki – przemyślane przeformułowanie Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego, zorientowanego na użytkownika.

cms
front-end

O GZM

Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne GZM gromadzi, przetwarza i analizuje dane publiczne związane z obszarem GZM, śledząc zmieniające się trendy i zmiany zachodzące w regionie.

Dane te odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu strategii społeczno-gospodarczych GZM, będąc cennym zasobem dla różnych departamentów w biurze metropolitalnym. Platforma zapewnia kompleksowy obraz poszczególnych gmin i szerszego regionu GZM, od demografii i gospodarki po finanse, infrastrukturę i środowisko.

rocksplaceholder-video
placeholder-videoplaceholder-video

Oś czasu

1400 godzin pracy od uruchomienia projektu do jego ostatecznego wydania

Pierwsze spotkania, faza projektowania, faza rozwoju

Maj 2022 r.

Przekazanie
gotowego produktu

Marzec 2023 r.

Trwająca faza rozwoju
i dodatkowe pomysły

Kwiecień 2023 –Do teraz

POTRZEBY I CELE BIZNESOWE

Proces zarządzania i prezentacji danych był uciążliwy, czasochłonny i wymagał pomocy członków zespołu wykwalifikowanych w kodowaniu do obsługi zaplecza strony internetowej. W związku z tym głównym celem biznesowym klienta było zarówno przedstawienie danych w przejrzysty i przystępny sposób, jak i osiągnięcie większego stopnia niezależności w zarządzaniu treścią.

Dodatkowym wymogiem było zapewnienie płynnego przejścia z ich obecnej strony internetowej, zachowując wszystkie istniejące opcje i funkcje bez utraty funkcjonalności lub treści. Wizja naszego klienta była jasna: jego celem było stworzenie w pełni funkcjonalnej repliki obecnej witryny, ale ze znacznie łatwiejszym w zarządzaniu zapleczem.

Faza początkowa

Opracowaliśmy trzy makiety strony głównej, aby uchwycić pożądany charakter projektu w oparciu o wywiad z klientem, spostrzeżenia z jego obecnej strony internetowej i dostarczoną dokumentację. Wykorzystując je jako podstawę, zaprojektowaliśmy konkretne widoki dla różnych sekcji witryny – w tym map, statystyk, analiz i publikacji. Dodatkowo stworzyliśmy makiety dla aktualizacji wiadomości na blogu.

Następnie przystąpiliśmy do tworzenia trzech wizualnych wersji strony głównej, aby zaprezentować różnorodne możliwości projektowe. W trakcie tego procesu otrzymaliśmy nieoficjalny system projektowania, z którego klient zamierza korzystać w nadchodzących latach. Naszym wyzwaniem było zharmonizowanie naszych projektów z tym systemem przy jednoczesnym przestrzeganiu zalecanych wytycznych funkcjonalnych, zapewniając płynną integrację estetyki i użyteczności.

FAZA 1

 • 01.

  Zawartość statyczna

  Ten etap skupiał się na integracji statycznych treści z platformą WordPress. Wiązało się to z włączeniem niedynamicznych informacji, takich jak publikacje, analizy, listy projektów i procedury przetargowe, zapewniając ich efektywną organizację na stronie w celu łatwej nawigacji.

 • 02.

  Składniki WP

  Przygotowaliśmy szereg komponentów WordPress na zapleczu dostosowanych do wygody content editorów.

 • 03.

  Wersja mobilna

  Szczególną uwagę poświęciliśmy również mobilnej wersji strony, zapewniając jej pełną responsywność i możliwość dostosowania do różnych rozmiarów ekranu.

 • 04.

  Standardy WCAG 

  Wdrożyliśmy również optymalizacje zgodne ze standardami WCAG, takie jak dostosowanie rozmiarów i kontrastów czcionek, zapewniając spójne i dostępne wrażenia użytkownika.

FAZA 2

 • 01.

  Moduł Infomap

  Zadebiutowaliśmy interaktywnym modułem Infomap, umożliwiającym klientowi dołączanie różnorodnych treści, tworzenie legend, wybieranie kolorów i segmentowanie danych według miast lub gmin. Jego funkcjonalność jest napędzana przez moduł Leaflet, umożliwiając administratorom wyświetlanie nieograniczonej liczby map osadzonych w kartogramie i przesyłanie niezbędnych danych bezpośrednio do WordPress.

 • 02.

  Statystyki

  Sekcja statystyk została wzbogacona o narzędzia takie jak Leaflet, GeoJSON i amCharts. Teraz użytkownicy mogą wprowadzać różne wskaźniki dla określonych statystyk, obserwować trendy wzrostu lub spadku, a także uzyskać dostęp do dodatkowego paska bocznego, który odzwierciedla dynamiczne zmiany. Legenda jest w pełni zarządzalna, z opcją wyświetlania danych do celów akademickich, a nawet pobierania całych statystyk.

 • 03.

  Unikalne linki

  Dane są pobierane głównie z plików GeoJSON lub CSV, ale system obsługuje również ręczne dodawanie danych. Działania wykonywane przez użytkowników są zapisywane podczas ich sesji, umożliwiając im generowanie unikalnych linków po przejściu przez moduł. Linki te prezentują określone wykresy z wybranymi danymi i kolorami, prezentując niestandardowy układ mapy z pożądanymi ustawieniami i mogą być łatwo udostępniane lub osadzane w innym miejscu. Obecnie dostępnych jest 318 różnych wskaźników statystycznych, a kolejne są w przygotowaniu.

 • 04.

  Wykresy 

  Przygotowaliśmy zarówno backend, jak i frontend dla zestawu wykresów, w tym wykresów słupkowych i piramid. Korzystając z możliwości amCharts, opracowaliśmy je jako niezależne komponenty WordPress, dzięki czemu można je płynnie dodawać do witryny bez żadnych interwencji technicznych. Teraz umożliwiają one konfigurację różnych wykresów i ułatwiają ich kopiowanie i powielanie.

 • 05.

  Zielona mapa GZM

  Stworzyliśmy dedykowaną sekcję w WordPressie, która gromadzi dane o parkach, skwerach, placach zabaw i terenach rekreacyjnych. Każde z wymienionych miejsc ma swoją unikalną podstronę, zawierającą galerię, dodatkowe informacje, rozmiar obszaru, informacje o dostępności, a także faunę i florę. Repozytorium jest stale aktualizowane o nowe miejsca na interaktywnej mapie, gdzie użytkownicy mogą je szczegółowo eksplorować. Mapa zawiera podpowiedzi, opcje filtrowania i możliwość prezentowania różnych warstw, zapewniając przyjazną dla użytkownika prezentację danych.

 • 06.

  VISIT GZM

  Visit GZM to platforma przeznaczona przede wszystkim dla turystów, mająca na celu reklamę i promocję regionu. Posiada interaktywną mapę z filtrami, dynamiczny pasek boczny, podpowiedzi i wiele więcej. Atrakcje turystyczne są podzielone na kilka podstawowych grup, a każda z nich jest dalej podzielona na bardziej szczegółowe podsekcje. Użytkownicy mogą zobaczyć polecane miejsca i informacje o tym, czy wstęp do atrakcji jest płatny czy bezpłatny. Platforma jest stale aktualizowana, oferując 385 unikalnych miejsc i oferuje elastyczność w dodawaniu nowych kategorii i podkategorii. Konfigurowalny projekt pozwala na wyświetlanie określonych kategorii, kodowanie kolorami i inne dostosowane moduły. Przyszłe plany rozwoju obejmują dodanie tras rowerowych.

Podsumowanie

Usprawnienia biznesowe

Usprawniony proces

Nowe aktualizacje wyeliminowały potrzebę posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie kodowania, co usprawniło proces. Przejście na WordPress ułatwiło również łatwe dodawanie wskaźników bez wcześniej napotykanych wyzwań.

Nowoczesny projekt strony internetowej

Celem było stworzenie strony, która odbiegałaby od typowych biurokratycznych witryn. Aspiracją było nie tylko uaktualnienie, ale transformacyjny skok do nowoczesnego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu.

Angażujące centrum informacji

Witryna została zaprojektowana jako centrum informacyjne, które przyciąga użytkowników swoim angażującym wyglądem, dzięki czemu wyszukiwanie informacji jest płynne i przyjemne.

Przyjazna prezentacja danych

Informacje na portalu są atrakcyjne wizualnie, wykorzystują mapy, wykresy, diagramy, tabele i podsumowania, dzięki czemu są zarówno atrakcyjne, jak i łatwe do przyswojenia przez użytkowników.

Wspólny proces projektowania i rozwoju

Proces projektowania i funkcjonalności był stale konsultowany, obejmując kilka zatwierdzeń od klienta, który był zaangażowany w szeroko zakrojone dyskusje w początkowej fazie projektu. Taka współpraca zapewniła idealne połączenie funkcjonalności i designu.

Przyjazny dla edytora interfejs

Platforma stała się bardziej przyjazna dla edytorów, umożliwiając łatwe tworzenie interaktywnych map z różnych obszarów i tematów, dostępnych do wykorzystania w przyszłości bez dodatkowych kosztów.

Wynik

Odświeżona strona internetowa zebrała pochlebne recenzje, stanowiąc znaczący krok naprzód jako główne miejsce docelowe, mające być narzędziem gromadzącym kompleksową wiedzę dla każdego, kto odwiedza Śląsk lub potrzebuje dokładnych informacji społeczno-gospodarczych w jakimkolwiek celu.