Blog

Belangrijke wijzigingen in Core Web Vitals

Het toneel is klaar voor een seismische verschuiving op het gebied van SEO, en het draait allemaal om hoe uw website presteert in de ogen van de toeschouwer – of beter gezegd, de gebruiker. Google, de almachtige poortwachter van online zoeken, blijft zijn algoritme verfijnen en de laatste buzz gaat over Core Web Vitals. Inzicht in en aanpassing aan deze veranderingen is niet langer optioneel – het is een strategische noodzaak die uw online aanwezigheid kan maken of breken.

Gepubliceerd:
Lees verder:

3 MIN.

Natalia Barańska

Marketing Specialist

Wat zijn Core Web Vitals en waarom zijn ze belangrijk?

De prestaties van een website worden gemeten door Core Web Vitals, een reeks specifieke factoren. Deze factoren omvatten de laadtijd, interactiviteit en visuele stabiliteit van de pagina. De focus van Google op deze factoren is een belangrijk onderdeel van hun streven om de gebruikerservaring te verbeteren, waarbij ze begrijpen dat goede sites een lust voor het oog moeten zijn, snel moeten laden en moeten reageren op interacties.
In deze handleiding verkennen we de recente en komende wijzigingen in de statistieken van de Core Web Vitals, met speciale aandacht voor de overgang van First Input Delay (FID) – de oude norm – naar Interaction to Next Paint (INP), die de nieuwe standaard voor het meten van gebruikersinteractiviteit gaat worden.

De overgang van FID naar INP

Je hebt er misschien hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat de First Input Delay (FID) van je website in de groene zone staat, maar nu blijkt dat de lat hoger is komen te liggen met de introductie van Interaction to Next Paint (INP). Google is vastbesloten om de werkelijke gebruikerservaring weer te geven in zijn rankings door middel van deze verschuiving, maar het kan je SEO-strategieën verstoren als je niet bent voorbereid.
De essentie van INP is het vastleggen van de latentie vanaf het moment dat een gebruiker interactie heeft met je site (bijvoorbeeld door op een link te klikken) tot het moment dat de browser daadwerkelijk kan beginnen met het verwerken van die interactie. In tegenstelling tot FID houdt INP rekening met alle door de gebruiker geïnitieerde interactieve elementen, niet alleen de eerste. Deze erkenning door INP van een breder scala aan gebruikersinteracties is bedoeld om de totaliteit van de gebruikerservaring en -tevredenheid authentieker vast te leggen.

Bron: https://web.dev/blog/inp-cwv

Inzicht in de impact van INP

Het is cruciaal om de nuances van deze nieuwe metriek te begrijpen. Hier gaan we dieper in op wat de verschuiving van FID naar INP betekent voor je website.

FID in overzicht

FID is al een tijdje Google’s standaardmaatstaf voor gebruikersinteractiviteit, maar het is een enkele gebeurtenis in een vroeg stadium die niet noodzakelijk alle gebruikersacties omvat.

De kracht van INP

INP is daarentegen veelomvattender. Het erkent de complexiteit van gebruikersinteracties op dynamische en responsieve websites en houdt rekening met een keten van acties die gebruikers uitvoeren.

Wat is een goede INP-score?

Om te garanderen dat je gebruikerservaringen biedt met optimale responsiviteit, raden experts aan om het 75e percentiel van paginaladingen in het veld te meten, gesegmenteerd naar mobiele en desktopapparaten.

  • Als het Input Neutral Point (INP) gelijk is aan of kleiner is dan 200 milliseconden, wordt je pagina geacht goed te reageren. 
  • Een INP tussen 200 milliseconden en 500 milliseconden geeft aan dat de reactiesnelheid van je pagina wat verbetering kan gebruiken. 
  • Ten slotte betekent een INP van meer dan 500 milliseconden dat je pagina slecht reageert. 

Bron: https://web.dev/articles/inp

Updates in Core Web Vitals en de gevolgen voor de prestaties

De overgang naar INP is slechts één stukje van de puzzel. Google werkt zijn Web Vitals-standaarden voortdurend bij om gelijke tred te houden met de veranderende gebruikersverwachtingen en technologische mogelijkheden. De nieuwste wijzigingen brengen nog fijnmazigere prestatie-indicatoren met zich mee, die, als er niet aan wordt voldaan, een negatieve invloed kunnen hebben op de gebruikerservaring en daarmee op de SEO-ranking van uw website.
Deze kleine updates leiden vaak tot grote verschuivingen in de prestatie-evaluatie van uw site, waardoor een proactieve aanpak nodig is om de vitale functies van uw website gezond te houden. De gemene deler van al deze veranderingen is de behoefte aan snellere, responsievere en visueel stabielere webpagina’s.

Wat gebeurt er als je je niet aanpast aan de veranderingen?

Het negeren van de veranderingen kan ernstige gevolgen hebben voor je website. Ten eerste mist u de directe voordelen van een verbeterde gebruikerservaring, zoals een lager bouncepercentage, een langere sessieduur en verbeterde conversiepercentages. Ten tweede zal uw zoekpositie een klap krijgen, omdat Google voorrang geeft aan websites die een superieure gebruikerservaring bieden, zoals blijkt uit de statistieken van Core Web Vitals.
Het is een competitieve wereld en wie de kernupdates van Google niet bijhoudt, kan buiten spel komen te staan bij concurrenten die prioriteit geven aan de prestaties en gebruikerservaring van hun site.

Hoe aanpassen aan INP

Lange taken opsplitsen

Om de reactiesnelheid van de site te optimaliseren, is het cruciaal om lange taken die langer duren dan 50 milliseconden op te splitsen in kleinere, beter beheersbare onderdelen. Deze langdurige taken belemmeren het vermogen van de site om snel te reageren op gebruikersinteracties. Door ze op te splitsen in kleinere taken kan de site efficiënter werken en een vlottere gebruikerservaring bieden.

Onnodige JavaScript verwijderen

Overmatige JavaScript-code leidt tot een situatie waarin verschillende taken concurreren om de aandacht van de hoofdthread, wat uiteindelijk de paginasnelheid vertraagt. Om dit probleem aan te pakken, kunt u gebruik maken van DevTools Coverage, toegankelijk via Developer Tools door te navigeren naar Menu (drie puntjes) -> Meer tools -> Coverage. Met deze tool kunt u overbodige code analyseren en identificeren, waardoor de prestaties van uw website worden geoptimaliseerd.

Vermijd grote renderupdates

Verbeter de renderworkflow door het gebruik van requestAnimationFrame te minimaliseren, aangezien overmatig gebruik kan leiden tot inefficiëntie.

Ga in zee met Fooz voor een INP-geoptimaliseerde website

We voeren een uitgebreide audit uit van je website, 30-40 pagina’s met codekwaliteit, toegankelijkheid, prestaties, SEO en UX/UI. Door middel van dit proces zullen we eventuele problemen identificeren, deze prioriteren en oplossingen bieden voor verbetering. Door deze oplossingen te implementeren, zal je website gunstige resultaten behalen in Google Core Web Vitals, waardoor je een concurrentievoordeel krijgt en de kosten voor SEO en SEM dalen.

Conclusie

De overgang van FID naar INP illustreert de niet aflatende inzet van Google om een internetomgeving te creëren waar gebruikerservaring de boventoon voert. Voor marketeers en webmasters betekent dit dat ze waakzaam moeten blijven en zich moeten kunnen aanpassen aan het veranderende landschap. Door prioriteit te geven aan de optimalisatie van uw belangrijkste webitems zorgt u er niet alleen voor dat u voldoet aan de vereisten van zoekmachines, maar investeert u ook in de basis van uw online succes: de tevredenheid van uw gebruikers.

In de dynamische digitale markt van 2024, waar succesbenchmarks voortdurend opnieuw worden gedefinieerd, is het verschuiven van uw website naar een INP-gerichte benadering niet alleen een verbetering – het is essentieel om te overleven.