Blog

Optymalizacja współczynnika konwersji witryny – przewodnik po zmianie strony internetowej

Poza zwykłą estetyką lub łatwością użytkowania, Twoja strona ma moc przekształcania ciekawych odwiedzających w lojalnych klientów. Jeśli jednak Twoja strona nie pokazuje tego, co ma do pokazania, być może nadszedł czas, aby to zmienić. Ten kompleksowy przewodnik zagłębia się w podstawowe elementy optymalizacji współczynnika konwersji witryny (CRO), które mogą napędzać witrynę w kierunku sukcesu. Dzięki uchwyceniu i zajęciu się tymi podstawowymi filarami, Twoja obecność w Internecie zapewni wyjątkową wydajność, skutkując lepszą reputacją marki, lojalnością klientów i, co najważniejsze, zwiększonymi przychodami.

Opublikowano:
Czytaj w:

4 MIN.

Natalia Barańska

Marketing Specialist

Podstawa CRO

Przed rozpoczęciem optymalizacji kluczowe jest zrozumienie podstawowych pojęć związanych z optymalizacją współczynnika konwersji. Każda interakcja użytkownika z witryną jest szansą. Zaczyna się od wizyty i idealnie kończy się konwersją – zakupem, rejestracją lub innym ustalonym celem.

Zrozumienie wskaźników i celów CRO

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych z optymalizacją współczynnika konwersji (CRO) kluczowe jest jasne zrozumienie, co konwersja oznacza dla Twojej firmy. Czy jest to zakończona sprzedaż, prośba o demonstrację produktu lub zapisanie się do newslettera? Określenie konkretnych działań, które uważasz za konwersje, pomoże Ci określić wskaźniki, które są najważniejsze do śledzenia.

Niektóre standardowe wskaźniki, które należy wziąć pod uwagę, obejmują współczynnik klikalności, współczynnik odrzuceń i średni czas spędzony w witrynie. Wskaźniki te mogą dostarczyć cennych informacji na temat skuteczności witryny w przekształcaniu odwiedzających w klientów.

Po zidentyfikowaniu kluczowych wskaźników konwersji ważne jest ustalenie SMART celów dla działań CRO. Cele SMART są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. Wyznaczając jasne i konkretne cele, można upewnić się, że działania CRO mają jasny kierunek i cel, co ostatecznie prowadzi do poprawy współczynników konwersji i większego sukcesu biznesowego.

Źródło: https://shreyanshgoel16.medium.com

Mapowanie ścieżki konwersji

Lejek konwersji to uproszczona reprezentacja podróży klienta w kierunku dokonania zakupu. Składa się on z kluczowych etapów, takich jak świadomość, rozważanie i podejmowanie decyzji. Dzięki dokładnemu zbadaniu lejka konwersji, firmy mogą wskazać obszary porzucenia i uzyskać wgląd w to, gdzie potencjalni klienci mogą zostać utraceni w procesie.

Odkrywanie barier dla konwersji

Nawet najdrobniejsze problemy mogą przerodzić się w znaczne straty, jeśli nie zostaną rozwiązane. Rozpoznanie tych barier jest pierwszym krokiem do ich usunięcia.

Techniki wykrywania barier

Korzystaj z narzędzi takich jak Google Analytics do śledzenia zachowań użytkowników, konfiguruj mapy, aby zobaczyć, gdzie użytkownicy klikają (i nie klikają), i przeprowadzaj testy z użytkownikami, aby uzyskać bezpośrednie informacje zwrotne. Takie podejście pomaga nakreślić jasny obraz tego, gdzie użytkownicy mogą napotkać tarcia.

Typowe bariery konwersji i rozwiązania

Wysokie koszty wysyłki, skomplikowany proces płatności lub brak plakietek zaufania mogą zniechęcić klienta. Aby temu zaradzić, rozważ zaoferowanie bezpłatnej wysyłki, uproszczenie formularzy i wyraźne wyświetlanie pieczęci bezpieczeństwa. Spraw, by konwersja była dla użytkowników jak najłatwiejsza i jak najbardziej kusząca.

Ocena bieżącej strony internetowej

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian konieczne jest kompleksowe zrozumienie tego, co działa, a co nie w Twojej witrynie. Audyt witryny powinien koncentrować się zarówno na identyfikacji obszarów jasności, jak i na konstruktywnej krytyce.

Kontrola strony internetowej

Oceń szybkość, użyteczność i zawartość swojej witryny. Weź pod uwagę łatwość nawigacji, atrakcyjność wizualną obrazów i tekstu oraz przejrzystość komunikatów. Zidentyfikuj wszelkie problemy techniczne, które mogą ograniczać wydajność witryny lub utrudniać użytkownikom korzystanie z niej.

Dostosowanie treści do celów konwersji

Twoje treści powinny skutecznie prowadzić użytkowników do konwersji. Wiąże się to z zapewnieniem, że każda strona w witrynie służy określonemu celowi, a każdy element – od obrazów po nagłówki – przyczynia się do osiągnięcia ogólnego celu. 

Tworzenie projektu skoncentrowanego na konwersji

Teraz, gdy już zidentyfikowałeś swoje cele i bariery konwersji, nadszedł czas, aby zoptymalizować swój projekt i doświadczenie użytkownika, aby zachęcić go do działania. Ten krok ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że witryna lub platforma skutecznie zachęca użytkowników do podejmowania pożądanych działań. Ulepszając ogólny projekt i wrażenia użytkownika, możesz stworzyć bardziej angażującą i płynną podróż dla odwiedzających, prowadzącą do zwiększenia konwersji i sukcesu Twojej firmy.

Potęga stron docelowych i wezwań do działania

Strony docelowe służą jako pierwsze wprowadzenie potencjalnych klientów do Twojej marki. Ważne jest, aby były one zarówno ukierunkowane, jak i atrakcyjne. Każda strona docelowa powinna koncentrować się na pojedynczym, wyraźnym wezwaniu do działania, które musi być wyraźnie widoczne, aby uzyskać maksymalny efekt.

Dbanie o odbiorców mobilnych


Ponieważ więcej przeglądania stron internetowych odbywa się na urządzeniach mobilnych niż na komputerach stacjonarnych, niezwykle ważne jest posiadanie responsywnego projektu, który zapewnia płynne wrażenia użytkownika na wszystkich urządzeniach. Nie zmuszaj użytkowników do zmniejszania i powiększania, aby znaleźć kluczowe informacje. Upewnij się, że Twoja witryna mobilna jest przejrzysta, szybka i łatwa w użyciu.

Pomiar i analiza wyników

Potrzebujesz czegoś więcej niż tylko wprowadzania zmian; musisz wiedzieć, czy te zmiany faktycznie poprawiły Twoje współczynniki konwersji. Zobacz, jak utrzymać stały cykl ulepszeń poprzez pomiary i analizę.

Narzędzia do ciągłej optymalizacji

Wykorzystaj testy A/B, aby porównać różne wersje strony i zobaczyć, która z nich daje lepsze wyniki. Użyj śledzenia konwersji, aby powiązać konwersje z powrotem do źródła ruchu. Pamiętaj, że to, co jest mierzone, jest zarządzane, a to, co jest zarządzane, staje się lepsze.

Wnioski

Optymalizacja współczynnika konwersji (CRO) jest potężnym narzędziem do napędzania rozwoju biznesu, a projekt witryny odgrywa kluczową rolę w jej sukcesie. Rozumiejąc te podstawowe zasady i podchodząc do nich strategicznie, można opracować witrynę, która wygląda atrakcyjnie wizualnie i generuje znaczące konwersje. Niezbędne jest zainwestowanie czasu w analizę obecnej witryny, ustalenie jasnych celów konwersji oraz konsekwentne testowanie, analizowanie i udoskonalanie strategii. Wysiłek, który teraz zainwestujesz, przyniesie znaczące rezultaty w postaci zwiększonego zaangażowania klientów i lepszych wyników biznesowych.
Gotowy do uwolnienia pełnego potencjału swojej strony internetowej? Nasz zespół w Fooz jest tutaj, aby pomóc Ci stworzyć cyfrowe doświadczenie, które zachwyci Twoich klientów i rozwinie Twój biznes. Skontaktuj się , aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach.